Aanmelden nieuw lid bij: Secretaris: Mien van den Heuvel van Helvoirt,

Advocatenlaan 17, 5324 AL  Ammerzoden. 073-5949366

Zorg ervoor dat het inschrijfformulier volledig is ingevuld. Uw gegevens worden dan opgenomen in de ledenadministratie en er wordt dan voor u een leden-pas aangevraagd.

Download hier het machtigingsformulier

Bedanken als lid: Doorgeven aan de secretaris vóór 1 december. Als u bedankt als lid na 1 december bent u voor het volgende boekjaar toch nog contributie verschuldigd. Per 1 januari wordt door KBO Brabant de telling van leden gedaan waarvoor wij contributie moeten afdragen. Dit kan via e-mail: seniorenverenigingsintjozef@hotmail.nl

Adreswijziging: Doorgeven aan de secretaris dit kan via e-mail: seniorenverenigingsintjozef@hotmail.nl

Overlijden: Doorgeven aan de secretaris dit kan via e-mail: seniorenverenigingsintjozef@hotmail.nl

Ziekte of opname in ziekenhuis: ziekte of opname in het ziekenhuis bel met ons bestuurslid Marion Roeling 073-5992302 zij maakt dan een afspraak om u te bezoeken

Jubilea: 40-50 of 60 jarig huwelijk. Als u ons op de hoogte stelt van dit heuglijke feit, zullen wij graag onze belangstelling tonen.

Ouderenadviseur: Hebt u vragen of problemen met het invullen van formulieren, vragen of problemen met het aanvragen van diverse zaken bel dan met onze ouderenadviseur Netty van den Berg, 073-991567 of Elise Verbaan, 06-53303682.  Zij helpen u graag.