Binnen onze vereniging hebben we een groep Zorg en Welzijn. Deze mensen bezoeken leden die ziek zijn en dat aan ons hebben doorgegeven. Zij bezoeken echter ook leden die aan ons laten weten dat ze het prettig vinden om eens een bezoekje te ontvangen. Tevens worden de kroonjarigen (80-85-90-95-100 jaar) vereerd met een bezoek en een bloemetje namens de vereniging.

Als u weet dat er een lid van onze vereniging ziek is of graag eens bezocht wordt door een van de leden van deze groep laat het ons dan weten. Marion Roeling, 073-5992302