Beste lezers,

Als voorzitter, van seniorenvereniging Sint Jozef, ben ik trots op het feit dat wij, als vereniging, een website hebben. Binnen het bestuur waren wij druk doende om een website op te zetten. Dank zij de medewerking van de redactie van de Ammerkrant is het gelukt om u deze site te tonen.

Een vereniging kan, in deze tijd, niet meer buiten de moderne communicatie- middelen en kanalen. Dit neemt niet weg, dat wij ons vereniging blad “Een onsje meer”, toch maandelijks aan onze leden blijven bezorgen. Deze website is mede bedoeld om onze vereniging onder de aandacht te brengen van ook niet leden, waardoor men inzicht krijgt in het reilen en zeilen van de vereniging. Vaak werd er buiten Ammerzoden gevraagd of wij een website hadden omdat men zocht naar bv koersbal en of een koor etc. Nu kunnen we iedereen naar onze site verwijzen. Ik ben er van overtuigd dat deze website een positieve werking zal hebben op onze vereniging. Veel lees plezier.

Voorzitter Jan Piels

Ons nieuwsblad het ONSJE Meer